Lasinspecties

Opdrachtgevers zoals Tata Steel, Shell, DSM, Mammoet etc. hebben installaties die veelal gemaakt zijn met bijzondere materialen. Voor het verwerken van deze materialen formuleren zij hun eigen specificaties waarin ze voor de lastechniek verwijzen naar internationale normen, vaak nog aangevuld met extra eisen. Met zo’n leidraad kan men op geborgde wijze aanvaardbaar laswerk verkrijgen. Dit is in het belang van duurzaamheid en betrouwbaarheid, maar ook voor eigen veiligheid en aansprakelijkheid jegens een gebrek aan constructie of installatie.
Bij nieuwbouw, maar ook bij onderhoud van installaties is toezicht en inspectie op de uitvoering nodig/vereist rol om de beoogde kwaliteit te realiseren. Lasinspectie is onder te verdelen in toezicht op nieuwbouw of herstelwerkzaamheden en het met vaste intervallen controleren van gelaste constructies en installaties.

Lasinspecties zijn niet alleen nodig voor de eigen werkzaamheden van een opdrachtgever, maar vooral ook voor werkzaamheden die aan derden wordt uitbesteed. K-Joint Weldconsultancy krijgt regelmatig opdrachten om lasinspecties te doen op werkzaamheden die in binnen- en het buitenland worden verricht.

Controleren van constructies en installaties.

K-Joint Weldconsultancy wordt vaak ingeschakeld voor het oplossen van problemen met gelaste materialen zoals, scheurvorming, lasbreuk en corrosie. Aan de hand van schadeonderzoek (van visuele inspectie tot en met geavanceerde laboratoriumonderzoeken) kan de oorzaak van een probleem worden vastgesteld. Op basis hiervan kan in combinatie met de aanwezige kennis en ervaring een oplossing worden gezocht. Met een gestructureerde aanpak kunnen niet alleen problemen worden voorkomen, maar op termijn ook grote besparingen in bedrijfsvoering en onderhoud worden gerealiseerd.

Sinds 2013 verzorgt K-Joint Weldconsultancy inspectiewerkzaamheden met CSWIP certificatie voor Welding Inspector level 2 en Senior Welding Inspector level 3.