Lastechnische advisering

Goed lassen is niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. Toegenomen regelgeving en kwaliteitskeurmerken, comlexe materialen voor hoge sterkte in combinatie vaak met hoge temperaturen maken het een specialistisch vakgebied waarbij het inroepen van extern advies noodzakelijk wordt. K-Joint Weldconsultancy adviseert op het gebied van lasproceskeuze, lasmethodekwalificaties, lasprocedures (wps-en), complexe lasvolgordeplannen voor behoud van de maat-vastheid, lasinspectieplannen, lasmechanisering, materiaalkeuzes voor het oplassen van slijtvaste lagen, probleemoplossingen voor lasfouten of lasfalen, oplossen van lasproblemen met gemechaniseerd en gerobotiseerd lassen, fabricageboeken, etc.

Voorlichting en presentaties over lastechniek.
Specifieke informatievoorziening voor bankwerkers, lassers, werkvoorbereiders, engineering en bedrijfsleiding. Dat kunnen separate of gezamenlijke sessies zijn over allerlei lastechnische belangrijke items zoals:

Hoe als organisatie om te gaan met hogere sterktestalen zoals S690QT, S960QT etc. op deze manier is het mogelijk snel alle neuzen een kant op te krijgen, alle beginnersfouten uit te sluiten en 'indianenverhalen' uit de wereld te helpen voor aanvang van een opdracht en daardoor direct aan de hogere kwaliteitseisen te voldoen. Hetzelfde kan ook voor aluminium, roestvast staal, duplex roestvast staal, warmtevaste staalsoorten etc.

Hoe als organisatie om te gaan met de lastechnische eisen van de opdrachtgever waarin verwezen wordt naar allerlei normen/codes. De relaties voor certificering tussen de lasmethodekwalificatie (LMK), de lasmethodebeschrijving (WPS) , de lasserkwalificatie (LK) en de bijbehorende geldigheidsgebieden volgens de toegepaste normen worden dan inzichtelijk gemaakt en zijn daardoor beter hanteerbaar.

Workshops over de kwaliteitsborging in de lastechniek. Hierin wordt de EN-ISO 3834 behandeld waarvan alle 'ins en outs' worden belicht en toegesneden voor een pragmatische toepassing in de praktijk.