De ontdekkingsreis naar het MIG-MAGlassen

Inleiding.
Het MIG-MAG lasproces is een elektrisch lasproces waarbij, in tegenstelling tot het lassen met beklede elektroden (proces 111) en het TIG lassen (proces 141) meer dan 1 parameter moet worden ingesteld om de vereiste warmte van de vlamboog te realiseren. Dit nu maakt het meteen een stuk moeilijker voor de lasser die de stroombron moet instellen en voor de lasdeskundige die de juiste gegevens op een lasvoorschrift moet invullen.

Voor de lasprocessen 111 en 141 moet alleen de stroomsterkte worden bepaald en ingesteld, voor het MIG-MAG lassen zijn dat de stroomsterkte en de lasspanning, waarbij de stroomsterkte gekoppeld is aan de regelbare lasdraad aanvoersnelheid. Wordt daarbij een verkeerde  combinatie gekozen, en dat kunnen er eindeloos veel zijn, kan dat leiden tot onacceptabel laswerk.

De complexiteit wordt nog vergroot doordat er aanvullende keuzes moeten worden gemaakt alvorens tot lassen over te gaan en dat zijn o.m.:

 • type beschermgas;
 • lasdraadtype waaronder massief of gevulde draad;
 • gevulde draad type waaronder metaal-, rutiel-, of basisch gevuld;
 • lasdraaddiameter;
 • laspositie;
 • lasboogtype waaronder kortsluitboog-, sproeiboog-, of pulsboog;
 • manueel lassen of synergisch;
 • extra mogelijkheden op de lasstroombron.

Om duidelijkheid te scheppen in deze complexiteit voor het maken van de juiste keuzes en het instellen van de juiste lasboog parameters, is de ontdekkingsreis naar het MIG-MAG lassen ontwikkeld.

‘De ontdekkingsreis naar het MIG-MAGlassen’.
Op speelse wijze wordt door de leraar-presentator een cursus-workshop verzorgt waarin de cursist vanaf de start wordt als het ware meegesleurd in de wondere wereld van de lastechniek die begint met de simpele vraag: wat is nu eigenlijk precies elektrische stroom?
Alle cursisten worden voordurend uitgedaagd en voor het blok gezet om op de ogenschijnlijk meest eenvoudige vragen een antwoord te geven of te bedenken. De samenhang tussen alle zaken die bij het lassen een rol spelen wordt ontrafeld en tot logica verhelderd waardoor de bedieningsknoppen hun geheimen prijsgeven.

Theorie:
elektriciteitsleer;
materiaalkunde;
lasapparatuur;
gassen;
MIG-MAG lassen;
samenhang tussen booglengte en boogspanning;
vlamboog typen bij het MIG-MAG lassen;
andere lasprocessen;
lastoevoegmaterialen;
temperatuursbeheersing;
Heat Input;
warmte beinvloede zone;
smoorspoelwerking;
uitzetten en krimpen;
scheurvorming;
het voorkomen van scheuren;
lasonvolkomenheden en lassersfouten;
herstellassen;
normen;
lascertificatie en samenhang;
mechaniseren en robotiseren;
de lasser;
veiligheid.

Workshop:

 • Het maken van lasrupsen op een plaat in een oplopende reeks met aangepaste lasdraadaanvoersnelheden met een synergische MIG-MAG lasstroombron om daarmee de synergielijn van een gekozen lasprogramma te construeren.
 • Het zoeken van de uiterste parameter instellingen tussen stroomsterkte en lasspanning op een manuele MIG-MAG lasstroombron.
 • Het bepalen van de juiste pulscorrectie bij een gekozen parameterinstelling voor stroomsterkte en lasspanning.
 • Het vaststellen van de stroomsterkte af- en toename bij verschillende uitsteeklengtes van de vlamboog.
 • Het vaststellen van de automatische booglengtecorrectiestabiliteit bij de gebruikte MIG-MAG lasstroombron.
 • De invloed van de toortshoek.
 • De lasser en relaxed MIG-MAG lassen.
 • Lasrook en hoe ga je daar mee om.

Extra.
De cursist ontvangt een cursusmap waarin een verzameling van de behandelde lesstof.